Ekspedīcijas pakalpojumi

Uzņēmums „EV Holding”  piedāvā Jums nogādāt jebkuru veidu un gabarītu kravu vajadzīgajā vietā pēc iespējas īsākos termiņos un ar garantiju par kvalitatīvi paveiktu darbu.

EV Holding piedāvā divu veidu ekspedīcijas pakalpojumus, kas savā starpā ir ļoti atšķirīgi:

  • Vadītāja – ekspeditora pakalpojumus

  • Ekspeditoru – starpnieku starp klientu un pārvadātāju

EV Holding vadītāja – ekspeditora pakalpojumi:

  • Ekspeditors pieņem preces pārvadāšanai, seko līdzi to iekraušanai un izkraušanai no transporta līdzekļa. Viņš izstrādā preču pārvadāšanas maršrutu un nogādā tās klientiem, kā arī noformē ar preču pārvadāšanu saistītos dokumentus.

  • Ekspeditors saņem preču pavaddokumentus, kuros norādīts preču daudzums, kas jānogādā klientiem uz noteiktām adresēm. Viņš piedalās preču kraušanas procesā: skatās, vai iekrauto preču daudzums sakrīt ar pavaddokumentos norādīto daudzumu. Ekspeditors arī uzmana, lai preces tiktu sakrautas kārtīgi, kā arī nostiprinātas ar siksnām vai citiem palīglīdzekļiem tā, lai transportēšanas laikā nesagāztos un netiktu bojātas. Dažkārt ekspeditors preces mašīnās krauj pats.

  • Ekspeditors nereti arī izstrādā braukšanas maršrutus. Viņš, vadoties pēc pilsētas vai rajonu karies, raugās, lai maršruts būtu pēc iespējas ātrāk un loģiskāk izbraucams un lai noteiktā laikā varētu izvadāt pēc iespējas vairāk kravu, kā arī neveikt liekus pārbraucienus.

  • Ekspeditors nogādā preces klientiem un piedalās preču izkraušanas procesā, kura laikā skaita izkrauto preču daudzumu – tam jāsakrīt ar pavaddokumentos norādīto. Viņš dod klientam parakstīt preču pavaddokumentus, vienu eksemplāru atstāj klientam un otru patur sev. Darba dienas vakarā pavaddokumentu otros eksemplārus viņš nodod savas darbavietas atbildīgajai personai (tā var būt, piemēram, grāmatvede vai transporta dispečers).

EV Holding ekspeditora pakalpojumi:

  • Ekspeditors sniedz konsultāciju par transportēšanas izmaksām un iespējamiem kravas piegādes termiņiem

  • Ekspeditors pieņem kravas pasūtījumu, likumīgi pēc visām prasībām apstiprina pasūtījumu

  • Ekspeditors nodrošina klientu ar transportu, nepieciešamajā laika periodā, par konkurētspējīgu cenu, kā arī piesaista citus kravu pārvadātājus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu visas klienta vēlmes, bieži gadās, lai samazinātu transporta izmaksas, piemēram, tiek izmantot dzelzceļa konteineru pārvadājums (ja tas ir pieejams noteiktā valstī un reģionā), kā arī jūras transports, kā, piemēram, piegādes no/ uz Ķīnu (vai arī ja tas ir pieejams noteiktā valstī un reģionā)

  • Ekspeditors informē klientu visā pārvadājuma laikā par kravas atrašanās vietu, kravas stāvokli