Ideologija

Ideoloģija tiek radīta ne tamdēļ, lai padarītu neiespējamo par iespējamu, bet tamdēļ, lai nedaudzus nodrošinātu ar visu iespējamo.

Uzņēmuma ideoloģija nav nekas cits, kā uzņēmuma tagadnes un nākotnes ideālu izpratne, izteiksme un sistēma.

EV Holding misija, vīzija, mērķi, prioritātes un vērtības ir vitāli svarīgs uzņēmuma darbības pamats un visi uzņēmuma iekšējie procesi, lēmumi un ikdienas darbi tiek organizēti un darīti paturot to prātā. Mēs zinām, kas ir mūsu idejas pamatā, ko vēlamies sniegt klientiem un uz ko mēs virzāmies, kā mēs to vēlamies sasniegt, kādas ir mūsu vērtības, kādi ir mūsu mērķi. Un vēl jo svarīgāk ir tas, ka to zina, izprot un savā darbā ievēro katrs mūsu darbinieks, kas nodrošina mūsu uzņēmuma harmonisku un vienotu darbību visos līmeņos un katrā uzņēmuma ikdienas darbībā, jo mums ir kur tiekties!

Misija
  • Būt lietderīgam un laikmetīgam uzņēmumam, kas uzklausa klientu vēlmes un īsteno tās. Padarot klientu dzīves ērtākas.
Vīzija
  • Kļūt par pirmo izvēli klientiem, kā arī pilnveidoties visās savās darbības jomās. Būt par uzņēmumu ar teicamu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem, apmierinātiem darbiniekiem un labu reputāciju.
Mērķis 
  • Stiprināt savas pozīcijas vietējos un starptautiskos kravu pārvadājumos, nodrošināt piegāžu drošību un cenu konkurētspēju. Sniegt klientiem viņu vēlmju piepildījumu. Mūsu mērķis ir parādīt, ka labi padarīts darbs var būt klienta ikdiena, ir tikai nepieciešama vēlme uzticēties mums.
Prioritātes
  • Esam profesionāļi, kas izmanto savas zināšanas un prasmes, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Ar aizrautību darām savu darbu un meklējam arvien jaunas iespējas, kā uzlabot savu darbību.
Mūsu vērtības
  • Esam uzticams partneris mērķtiecīgiem klientiem. Klienti ir visas mūsu darbības pamatā. Mēs vienmēr cenšamies pārsniegt klientu cerības, garantējot klientam drošības sajūtu. Savu darbu veicam tā, lai būtu maksimāli pieejami saviem klientiem, kā arī paši gandarīti par labi padarītu darbu.

Mūsu pamatvērtības:

  • Pastāvīgums
  • Atbildība
  • Profesionālisms